Meget sentral beliggenhet på Hisøy i Arendal

Tangen Alle' 1 på His.

Beliggenhet på Hisøy i Arendal

Velegnet til: Handel, bensinstasjon og vaskehall.

Areal: 280²

Etasje: 1 etasje.

Beskrivelse:

  • Ventilasjon
  • Lys- og varmestyring
  • Bredbåndstilknytning

Esso-stasjonen på Hisøy. Godt eksponert eiendom. Foruten selve Esso-stasjonen så er det vaskehaller ved siden av. Eget relativt nytt selvvaskeanlegg. Noe utleie på tomt. Bygget er opprinnelig bygd i 1965 og er påbygd i 1994 og 2007. Eiendommen ble betydelig oppgradert i 2007 og 2023.

Beliggenhet:

Meget sentral beliggenhet midt på Hisøy med meget god eksponering.

Adresse:

Tangen Alle’ 1, 4817 His

Adkomst:

Via Vesterveien (420).