Risør, Caspersensvei 82

Caspersensvei 82

Lokale i Risør 

Velegnet til: Kontorer, lager og produksjonslokaler.

Areal: 6000 m²

Etasje: 1.

Kontorlokaler fra 15 m2 til 520 m2 ledig, samt lagerlokaler fra 110 m2 til ca 1000 m2.

Vi tilbyr også minilage/lagerboder i variert størrelse (10 m2 - 45 m2) og opplag av båt/bobil/campingvogn.

Beskrivelse:

Eiendommen brukes i dag til flere formål. Ambulansetjenesten, Risør Kampsport, IT-Bedrifter og Kunst-kultur formål samt oppslagstjenester. Dette er et stort bygg som har ytterligere kapasitet, og for rette leietagere tilpasser vi bygget til ønsket formål.

Beliggenhet:

Planområdet ligger i luftlinje ca. 2,3 km sørvest for Risør sentrum. Eiendommen ligger i hellende skogsterreng langs Caspersens vei og strekker seg mot Risørveien.

Adresse:

Caspersensvei 81, 4956 Risør

Adkomst:

Caspersens vei er en sekundær fylkesveg som kobler seg på den primære fylkesveien Risørveien ca. 1,25 km lenger vest og ca. 2,8 km lenger øst for planområdet. Fylkesvei 416 er hovedveien mellom Risør og E18.